Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu

Ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương được bình chọn từ 5.971 Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối; là những người tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Phúc Khánh – Bí thư Chi bộ Công ty HUD8 đã vinh dự được tuyên dương trong đợt này.

(Đ/c Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng bằng khen và hoa cho đ/c Nguyễn Phúc Khánh)