Ngày 24/10/2022, Công ty HUD8 nhận được Quyết định số 50992/QĐ-CT-TKT7-XPVPHC ngày 21/10/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Chi tiết vui lòng xem tại đây!