Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 xin thông báo thay đổi người nội bộ như sau:

  • 1. Ông Phạm Quang Yên – Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty chấm dứt Hợp đồng lao động, nghỉ công tác kể từ ngày 05/8/2023.

2. Bà Võ Thị Nhân được giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán của Công ty từ ngày 07/8/2023.

Chi tiết các Quyết định của Giám đốc Công ty và Bản cung cấp thông tin củ bà Võ Thị Nhân xin mời xem tại đây!