Xin mời quý vị xem thông tin của bà Võ Thị Nhân – Phụ trách kế toán của Công ty tại đây!