Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây